Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

20-01-2012

 

Generalforsamling

Natteravnene i Bramming har hermed fornøjelsen af at invitere alle medlemmer til generalforsamling på Mødestedet fredag den 9. marts 2012 kl.19.00.

Dagsorden:

 1. 1.      Velkomst ved formand Jørn Bonde.
 2. 2.      Valg af dirigent.
 3. 3.      Valg af referent.
 4. 4.      Formandens beretning.
 5. 5.      Information fra Landssekretariatet.
 6. 6.      Gennemgang af regnskab.
 7. 7.      Indkomne forslag.
 8. 8.      Valg af bestyrelse (modtager genvalg).
 9. a.      Valg af formand.
 10. b.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 11. c.       Valg af suppleanter.
 12. 9.      Valg af revisor og revisorsuppleanter.
 13. 10.  Eventuelt.

  11.  Bestyrelseskonstituering.

  Efter generalforsamling ca. kl. 20.00 vil gæstetaler Jesper Brix direktør for BPI tale om udviklingen i dansk erhvervsliv hvor alle er velkomne.

  Tilmelding nødvendig, da Natteravnene vil være vært ved et let traktement.

  Tilmelding til formand Jørn Bonde senest den 27. februar på mobil.: 20 46 62 78 eller på mail.: jorn-bonde@email.dk

  Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 27. februar 2012.

   

  Med venlig hilsen bestyrelsen.