Referart Generalforsamling 2012

Referart Generalforsamling 2012

20-03-2012

Formanden bød velkommen og gik straks til over til dagsorden stk. 1.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. ”Årets gang” fra landssekretariatet.
 5. Regnskab – resultatopgørelse og status.
 6. Indkommende forslag.
 7. Evt. Budget og fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelse:
  • Formand – Poul Erik modtager genvalg.
  • 2 bestyrelsesmedlemmer – Louise og Ib modtager gerne genvalg.
  • 2 bestyrelsesmedlemmer – Jette og Kenneth modtager ikke genvalg.
  • 2 bestyrelsessuppleanter. 
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 2. Eventuelt.

Ad 1

Michael Jensen blev valgt applaus, konstateret at generalforsamlingen var lovligt varslet og at vi var 30 aktive natteravne og der var repræsenteret 16 ved generalforsamlingen.

Ad 2

Kenneth Pedersen blev valgt applaus.

Ad 3

Formandens beretning se (vedhæftet dokument)

Ad 4

”Årets gang” fra landssekretariatet se (vedhæftet dokument)

Ad 5

Louise fremviste Årsregnskabet for 2011 og fortalte at vort hoved sponsor havde været meget svingende i sine indbetalinger hvilket kan ses på indtægterne. (se vedhæftet dokument)

Ad 6

Ingen indkommende forslag

Ad 7

Ingen aftale omkring kontingent fastsættelse

Ad 8

På valg var formand Poul Erik som modtog genvalg, blev genvalgt med applaus.

På valg var Louise og Ib som modtog genvalg, blev genvalgt med applaus.

På valg var Kenneth og Jette som ikke modtog genvalg.

Her meldte Rene´ Kristensen og John Drescher sig og blev valgt med applaus.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, efter lidt stilhed meldte Claus Honore og Torben Christensen sig de blev valgt med applaus.

Ad 9

Da Michael Jensen stopper var der behov for ny Revisor her blev Jesper Svendsen valgt

Og revisor suppleant blev Torben holm som begge blev valgt med applaus.

Ad 10

Under eventuelt fik Kenneth, Michael samt Jette 2 flasker rødvin som tak for bestyrelses

arbejde mm, dermed afsluttede generalforsamlingen i god ro og orden.

Mvh

Kenneth Pedersen