Landsmødet afholdes igen i år på

Landsmødet afholdes igen i år på

13-01-2012

Hotel Nyborg Strand lørdag 31. marts fra kl. 10.00 – 17.00. Der er registrering fra kl. 09.30 inkl. kaffe og rundstykke.

Indbydelse er sendt direkte til alle formænd/talsmænd og SeniorTeam.
Se mere her - klik

Vi har på grund af ”Hvem vil være millionær”-gevinsten, valgt at undlade egenbetaling i år.

Programmet offentliggøres senere på hjemmesiden.