Årsberetning til generalforsamling 2012

Årsberetning til generalforsamling 2012

17-03-2012

Beretning for Natteravnene Frederikshavn 2011

 

Som ny formand ved Natteravnene Frederikshavn forventede jeg det blev en stor opgave at skulle få motiveret folk til at vi skulle fortsætte vores virke. Men jeg tog gruelig fejl, alle virkede til at være glade for at der skete noget.

Bestyrelsen blev enig om at sætte følgende mål for foreningen:

1. Oprydning, hvad mener vores Natteravne der skal samles op på ?

2. Motivation af vores Natteravne

3. Fremtidsplaner

Vi er kommet rigtig langt med at få bestyrelsen til at fungere. Vi har ryddet op i gamle sager og blevet enige om at ”bordet er ryddet” og vi starter forfra. Det er en bestyrelse som bakker mig 110 % op, så tak for det.  Et lille suk ! Så mangler der bare at få ”Ravnene” motiveret til at deltage i de aktiviteter, der bliver lavet. Vi bruger en del ressourcer på at lave tiltag til Jer såsom førstehjælpskursus, sociale arrangementer o.l. Ikke nok med at det koster planlægning, men der er også økonomi i det. Vores ”Ravne” fortjener også ros, tak fordi I lægger så meget energi i vores gåture, at I er med til at udfylde turplanerne. Der er lavet en Nødplan, den forefindes i den gule mappe.

Her i opstartsfasen er vi enige om at vi afholder møde hver måned, for at komme til bunds i det der rører på sig, såsom førstehjælpskursus, motivation af vores Natteravne, turplan incl. gåture, SSP, deltagelse i kurser fra Landssekretariatet. Vi har holdt i alt 7 møder. Referat kan læses i den gule mappe og på vores hjemmeside, hvis der er nogen der ønsker det. Fremover vil den gule mappe følge Logbog. Der vil man kunne finde turplanen, referater, nyhedsbreve o.l

Vi har fået 12 nye ravne, hvor af de 4 er gamle Ravne der er vendt tilbage. En flot tilgang. Vi har gået 23 ture i 2011. Næste mål for bestyrelsen er at få afholdt ”Pizzamøde” for dem der mangler dette. Dette skulle gerne munde ud i flere Holdledere.

Jeg har taget kursus som Seniorinstruktør, og jeg deltager i opfølgning på det i april 2012. Det foregår i Nyborg. Vil lige tilføje, at jeg den 21. april tager ud som medunderviser.  Jeg har også deltaget i formandsmøde i Nyborg.

Vi har afholdt et socialt arrangement. Vi var 13 ravne til bowling med efterfølgende spisning. Efter hvad jeg kunne fornemme hyggede folk sig. Førstehjælpskursus er netop overstået og næste hold forventer vi at kunne uddanne indenfor de næste par måneder

Vi har fået sponsoreret 5.000 kr. fra Gry54 Logen, tusind tak til dem.

Konklusionen af de 3 mål vi havde sat som bestyrelse er følgende:

Efter at have afholdt et informationsmøde med vores Natteravne var der enighed om at fortsætte som forening. Motivation fra Jer Natteravne er der 110 %, tak for det. Fremtidsplanerne er som tidligere nævnt i beretning iværksat. I år 2012 forventer vi at skabe mere PR omkring vores forening. Overveje om det er tiden vi skal ud og søge fonde o.l. og søsætte flere sociale arrangementer for vores Natteravne.

Vi vil få gjort vores cykler klar til foråret, så vi rigtig kan komme vidt rundt i Frederikshavn. Det vil gi’ pusten, men samtidig er jeg sikker på vi os vil få rørt lattermusklerne. Især for dem der må slås med størrelsen på cyklerne.

Vi har fået strikket huer så vi kan holde ørene varme. De er i skabet ved vores jakker

Den 31. marts 2012 drager 5 bestyrelsesmedlemmer til Landsmøde i Nyborg.

Dette var kort om, hvad der rører sig i Natteravnene Frederikshavn og vi håber at I har ideer/forslag til bestyrelsen. Margit Thomsen har foreslået at vi til næste år uddeler diplom til ”Årets Natteravn”. Ideen er at I ”Ravne” skal stemme på, hvem I syntes fortjener titlen. En ide der er værd at overveje.

Efter generalforsamlingen er der et foredrag med eks-misbruger Camilla Poulsen.

 

Med venlig hilsen

Lillian Andreasen

Formand Natteravnene Frederikshavn