Generalforsamling

Generalforsamling

24-02-2013

Natteravnene Rudersdal indkaldelse til vores forenings kommende generalforsamling den 14. marts 2013 kl. 19.00 - 20.00. Bestyrelsen håber at se rigtigt mange af jer. Det er her, du har mulighed for at møde de andre frivillige og komme med ris/ros eller forslag til ændringer. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, men gerne vil øve din indflydelse, har du lov til at give fuldmagt til et anden frivillig. Iflg. foreningens vedtægter kan hver frivillig møde med en fuldmagt.

 

Der er ikke krav om, at der skal være tilmelding til en Generalforsamling, men da vi gerne vil sørge for, at der er lidt drikkelse og guf, vil vi gerne have en tilkendegivelse af, hvor mange der kommer og beder dig derfor om at melde dette på e-mail rudersdal@natteravnene.dk - også gerne hvis du ikke kan.     

 

Som det fremgår af udsendt dagsorden er bestyrelsen på valg – Det er vi hvert år - og hvis du har nogen forslag til kandidater, er du velkommen til at skrive disse på i mailen, men de skal være indforstået med opstillingen.

 

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på Generalforsamlingen, skal disse ligeledes skriftligt indsendes til Bestyrelsen senest 14 dage før Generalforsamlingen – altså senest den 28. februar. Dette kan også foregå via tilmeldingsmail på ovenstående adresse.

 

 

På forhåbentlig gensyn,

 

Anne Mejding

formand