HUSK: Generalforsamling d. 5/3-2012. kl 19

HUSK: Generalforsamling d. 5/3-2012. kl 19

07-01-2013

Indkaldelse til General Forsamling for Natteravnene i Kastrup.

 

Tirsdag d. 5/3-2013. kl 19. Ved diget 28, 2770 Kastrup.

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling.

 

 

1)  Valg af dirigent og afgørelse af lovlig varsling.

2)  Valg af referent.

3)  Optælling af antal stemmeberettigede frivillige. Jfr. § 10.1.1

4)  Formandens beretning.

5)  Årsberetning fra landsekretariatet v/formanden.

6)  Godkendelse af regnskab.

7)  Årsplan.

8)  Budget.

9)  Valg af bestyrelse.

Formand.

Et lige antal bestyrelses medlemmer. ( ca 4 ).

Bestyrelses suppleanter. ( op til 3 ).

  10) Valg af revisor og revisor suppleant.

   11) Evt.

 

Bestyrelsen aftaler første møde dato, hvor den konstituerer sig.

 

Tilmelding og indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter indkaldelsen. ( senest d. 21/1-2013 ).

Sendes til: anja.engmann@hotmail.com.  På vegne af bestyrelsen Anja Eckhardt.