Frivillig fredag

Frivillig fredag

26-06-2011

HVAD ER FRIVILLIG FREDAG

Danmark har med frivillighedsåret 2011 fået en national frivillighedsdag, og den har fået navnet Frivillig Fredag. Den vil altid falde på den sidste fredag i september. I år er datoen den 30. september.

Dagen skal være en markering og anerkendelse af frivillighed. Frivillig Fredag er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag.

Dagen vil primært være en aktivitetsdag, hvor flest mulige skal prøve kræfter med frivilligt arbejde. Tiden op til frivillighedsdagen vil være præget af foredrag, workshops og debatarrangementer om og med den frivillige verden.

Allerede nu er der mange aktiviteter under opsejling rundt omkring i landet. Det summer af liv og initiativ. Alle aktiviteter vil blive synlige på www.frivilligfredag.dk i løbet af et par måneder.

Styregruppen for frivillighedsåret 2011 og Frivilligrådet samarbejder om afvikling af dagen. Læs mere om frivillighedsåret på www.frivillighed2011.dk.