Københavns kommune - Økonomisk støtte til frivilli

Københavns kommune - Økonomisk støtte til frivilli

09-08-2010

Københavns Kommune indkalder herved ansøgninger om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde for 2011.

Flere oplysninger om §18 kan også hentes på frivillighed.dk 

Der kan ydes støtte til det frivillige sociale arbejde i Københavns Kommune, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

Ansøgning om tildeling af økonomisk støtte modtages frem til d. 6. september 2010.
- for ansøgningsfrist i hele landet, hold øje med dagspressen, eller på de enkelte kommuners hjemmeside.


Spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til: 
Københavns Kommune Socialforvaltningen
Mål og Rammekontoret for udsatte grupper, misbrug og bolig
att.: Louise Larsen eller Heidi Elisabeth Hansen
Tlf.nr.: 33 17 37 90 / 33 17 34 97
E-mail: paragraf18@sof.kk.dk

På grundlag af de indkomne ansøgninger træffer Socialudvalget én gang om året beslutning om fordeling af støtten til frivilligt socialt arbejde.

Læs evt. mere på Københavns kommunes hjemmeside