Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

17-03-2013

Indkaldelse til generalforsamling

for Natteravnene i Grenå.

Mandag den 22-04-2012.

Kl. 19.00

I lokalerne på Gasværksvej.

 

Dagsorden.

1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse:

                  På valg er:

                                    Formanden – Janni Sørensen – ønsker genvalg.

                                    Næstformanden – Morten Andersen – ønsker genvalg.

                                    Kasserer – Kenneth Kajhøj – ønsker genvalg.

                                    Bestyrelsesmedlem – Kay Kruse – ønsker genvalg.

                                    Bestyrelsesmedlem – Thomas Jørgensen – genvalg??

                                    Suppleant – ingen pt.

                            

7. Valg af revisor – Karina Jørgensen – genvalg??

8. Eventuelt.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 06-04-2013.

Mail: jannisor@gmail.com

 

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen byde på kaffe og kage.

 

 På bestyrelsens vegne

Formand Janni Sørensen.