Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

01-02-2011

                                                                      

 
 
 
Indkaldelse til Generalforsamling hos NATTERAVNENE den 7 marts 2011 i Ravnebo Ved Diget  Kl 19.00
 
 
 
             DAGSORDEN              
                                          
 
             PKT 1   Valg af Mødelede
 
             PKT  2  Valg af Stemmeudvalg
            
             PKT  3   Beretning v/ Formanden
 
             PKT  4   Regnskab for 2010
 
             PKT  5   Valg     Formand for 2 år
                                      Næstformand for 1 år
                                      Kasserer for 2 år
                                      Turplanlægger for 1 år
                                      Valg af bestyrelsemedlemmer    3  for 1år
 
             PKT  6   Eventuelt 
 
  
            Vel Mødt Hilsen Bestyrelsen