Husk generalforsamlingen den 21. marts

Husk generalforsamlingen den 21. marts

26-02-2012

Generalforsamling 2012 holdes jf. Nyhedsbrev nr. 1 2012

 onsdag den 21. marts 2012 kl. 18.30

 på

 sted kommer hurtigst muligt

Dagsorden

 1. Lidt til ganen og hyggesnak
 2. Valg af dirigent + antal stemmeberettigede frivillige jfr. §10.1.1
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Information fra Landssekretariatet v/formanden
 6. Godkendelse af regnskab - resultatopgørelse samt status for 2011
 7. Indkomne forslag
 8. Årsplan og budget for 2012
 9. Valg af Formand
 10. Valg af lige antal bestyrelsesmedlemmer og op til tre suppleanter
 11. Valg af Pr - og aktivitetsudvalg
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 13. Eventuelt
 14. Efter den formelle del af generalforsamlingen byder foreningen på lidt at spise og drikke.

  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger inden generalforsamlingen – det vil sige de skal være sendt til natteravnturplan@gmail.com eller formanden senest den 7. marts 2012.

  Af hensyn til bestilling af mad vil vi gerne vide om du kommer - tilmeld dig på natteravnturplan@gmail.com senest søndag den 18. marts 2012.